ĐỐ VUI ĐỂ CHỬI

https://www.quyenduocbiet.com/a8066/do-vui-de-chui

91065562_3587971377896250_8736463074954838016_n

Kỳ này chúng ta có một câu hỏi từ Facebooker Nguyen Van De như sau:

Mọi người biết chủ nhân bức tượng 50 kg vàng 24k này là ai không ạ, nghe nói ông ấy rất liêm khiết, không biết thế nào???
Đáp án:
a. Nguyễn Tấn Dũng
b. Nguyễn Xuân Phúc
c. Nguyễn Thị Kim Ngân
d. Nguyễn Phú Trọng

e. Không có đáp án nào ở trên trúng!

One comment on “ĐỐ VUI ĐỂ CHỬI

  1. Dể òm đó là thằng người bắc có ní nựn,tên cúng cơm là nguyễn phú trọng,tên dân chữi là lú./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s