Virus Corona Làm Tan Vỡ Quan Hệ Mỹ-Trung

https://www.ntdvn.com/video/virus-corona-lam-tan-vo-quan-he-my-trung-25945.html

01/04/20

Virus Corona Làm Tan Vỡ Quan Hệ Mỹ-Trung

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=G77Y9SLwWgo&feature=emb_logo

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát có thể thay đổi quan hệ Mỹ-Trung mãi mãi. Ông Tập Cận Bình và Donald Trump còn có thể trở lại như xưa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s