CXN _042720_14 858_ QLVNCH_30.04.1975_BÂY GIỜ (sau 45 năm) THÌ 100 TRIỆU DÂN vn ĐÃ hiểu rất rõ tại sao người dân miền Nam chạy theo QLVNCH lúc Quảng Trị, Huế Đà nẳng thất thủ. Lần này thì ĐCSVN phải tháo chạy chứ không phải 100 triệu dân VN: Trận Đà Nẵng 1975

THEO DẤU GIÀY SÔ

April 13 at 5:46 AM ·

Trận Đà Nẵng 1975 – Bản Án Tử Hình – Quân Sử VNCH Chiến Tranh Việt Nam

xxx
image.png
Mời bấm vào để xem:

https://www.facebook.com/aohoarung/videos/679135966238533/
xx

Virus-free. www.avast.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s