CXN _050720_14 870_Tại sao thằng Hoàng Duy Hùng phải quỳ lụy bái lạy và vỗ ngực phò cờ đỏ như một con chó bái lại chủ ??? Không biết não thằng này chứa cái gì trong đó mà đi váy lại một thằng về hưu của một chế độ sắp sụp đổ về tài chính, rồi đến sụp đổ về Kinh Tế và sụp đổ Chính trị.. Khi bị cộng đồng NVHNgoai ruồng rẫy và khinh bỉ thì bọn chó này phải tìm một chủ mới, bất chấp. Vậy mà Nguyễn Thanh Sơn còn lại hồ đồ mà nói NVHNgoai cay cú vì HD Hùng đổi màu từ con người thành con chó cho chế độ lụi tàn… Mời bấm vào để xem video…

 

https://www.facebook.com/simon.nguyen.395/posts/3892446110777413
xx
https://www.facebook.com/100047211203400/videos/141356154114757/
xx

Simon Tai Nguyen

3 hrs ·

Ha ha

96030213_141356614114711_201601207913938944_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=f2c4d5&_nc_ohc=Y8VWu97Nt70AX8e5YXp&_nc_ht=scontent.fmel7-1.fna&oh=06de05ae2ed608990d9e96f83b06e27c&oe=5ED45F00

-2:21

3,793 Views
Robert Lee6 hrs

L/S HOÀNG DUY KHÙNG BỆNH TÂM THẦN

22

x

https://www.facebook.com/thixuan.nong.904/posts/124125345917279
xx
https://www.facebook.com/thixuan.nong.904/videos/124125149250632/

Nông Thị Xuân

May 1 at 7:27 AM ·

Ở Mỹ giờ cũng có xuất hiện chó hai chân Hoàng Duy Hùng…
Nguồn coppy

94917961_124126249250522_1203149287412727808_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=f2c4d5&_nc_ohc=YZxFCr4YvzQAX_uwib8&_nc_ht=scontent.fmel7-1.fna&oh=43631a10a10deeaddffaa4327aac186c&oe=5ED384A7

-26:18

267Chan Hoang Truong, Kỳ Lâm and 265 others
77 Comments203 Shares

Like

Share

2 comments on “CXN _050720_14 870_Tại sao thằng Hoàng Duy Hùng phải quỳ lụy bái lạy và vỗ ngực phò cờ đỏ như một con chó bái lại chủ ??? Không biết não thằng này chứa cái gì trong đó mà đi váy lại một thằng về hưu của một chế độ sắp sụp đổ về tài chính, rồi đến sụp đổ về Kinh Tế và sụp đổ Chính trị.. Khi bị cộng đồng NVHNgoai ruồng rẫy và khinh bỉ thì bọn chó này phải tìm một chủ mới, bất chấp. Vậy mà Nguyễn Thanh Sơn còn lại hồ đồ mà nói NVHNgoai cay cú vì HD Hùng đổi màu từ con người thành con chó cho chế độ lụi tàn… Mời bấm vào để xem video…

  1. Mấy hôm nay tôi xem video về thằng Hoàng Duy Hùng này bực quá cứ phải comment chửi nó suốt. Thằng này nó đang bị csvn cho uống kích thích hay sao đó hj.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s