CXN _051220_14 877_ Đông Âu- chiếc lò đào tạo những tỉ phú lưu manh cho Việt Nam.

Châu Xuân Nguyễn (mời bấm vào link này để đọc bài cũ.. https://tnktvm2021.wordpress.com/…/cxn-_051020_14-876_-con…/)
x
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=137898231171495&set=a.110042567290395&type=3
xx

Nguyễn Hải Đăng

15 mins ·

CXN _051020_14 876
Châu Xuân Nguyễn

Con domino đầu tiên (Trịnh Văn Quyết) của làng Đại Gia XHCN lưu manh, điế m đàng lừa gạt dưới vỏ bọc Doanh Nhân thành đạt của VN (kiến thức KTTT thì rỗng tuếch), m óc nối với quan chức, lãnh tụ XHCN (mù tịt về vận hành KTTT) để cướp đất và lừa bịp 100 triệu dân VN nghèo khổ. Còn dc sự cổ vũ, tư vấn của đám chiên da XHCN như Lê Đăng Doanh và Ph ạm Chi Lan với zero ngày sống trên một cộng đồng tư bản chủ nghĩa, toàn học về KT Mác Lê g iá trị thặng dư, người bóc lột người mà ko bao giờ biết thị trường mua bán, sản xuất, phá t triển ntn. Tất cả những gì đào tạo từ khối CNXH đều là lưu manh lừa bịp, ko hiểu KTTT là thế nào và bây giờ vỡ mộng bá chủ tỷ đô của chúng. Chính Nguyễn Phú Trọng đốt lò chống tham nhũng làm tăng tốc cho đám đại gia…
==========>>>>>

https://tnktvm2021.wordpress.com/…/cxn-_051020_14-876_-con…/

Image may contain: 5 people, text

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s