Anh đóng cửa sứ quán tại Triều Tiên giữa dịch corona

https://www.voatiengviet.com/a/anh-%C4%91%C3%B3ng-c%E1%BB%ADa-s%E1%BB%A9-qu%C3%A1n-t%E1%BA%A1i-tri%E1%BB%81u-ti%C3%AAn-gi%E1%BB%AFa-d%E1%BB%8Bch-corona/5440042.html

Người qua đường trước mặt khách sạn Ryugyong ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên (ảnh chụp ngày 28/4/2020)

Người qua đường trước mặt khách sạn Ryugyong ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên (ảnh chụp ngày 28/4/2020)

Đại sứ Anh tại Triều Tiên cho hay tòa đại sứ Anh ở quốc gia chuyên chế này tạm đóng cửa vì những hạn chế nghiêm ngặt chống virus corona.

“Tòa đại sứ Anh tại Bình Nhưỡng tạm thời đóng cửa vào ngày 27/5/2020 và tất cả nhân viên ngoại giao nay đã rời khỏi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên,” đại sứ Colin Crooks thông báo trên Twitter ngày 28/5.

NK News, một trang mạng tin tức có trụ sở tại Hàn Quốc chuyên theo dõi miền Bắc, loan tin là nhân viên Tòa đại sứ Anh đã vượt biên giới sang Trung Quốc bằng đường bộ.

Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung cho hay quyết định di tản khỏi trụ sở ở Bình Nhưỡng được thực hiện vì “những hạn chế nhập cảnh khiến không thể luân chuyển nhân viên và duy trì hoạt động Tòa đại sứ.” Thông cáo nói London định tái lập sự hiện diện tại Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất có thể.

Triều Tiên đóng cửa biên giới và áp đặt những biện pháp cách ly nghiêm ngặt lên tất cả cư dân nước ngoài vào lúc bắt đầu đại dịch khiến nhiều nước rút đại sứ và đóng cửa các phái bộ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s