Nhà cầm quyền CSVN tại Sài Gòn muốn thu tiền người dân gần 4,000 đồng/m2 đất để ch ống ngập

https://www.sbtn.tv/nha-cam-quyen-csvn-tai-sai-gon-muon-thu-tien-nguoi-dan-gan-4000-dong-m2-dat-de-chong-ngap/

Nhà cầm quyền CSVN tại Sài Gòn muốn thu tiền người dân gần 4,000 đồng/m2 đất để chống ngập

Máy bơm chống ngập (Giao Thông)

Tin Vietnam.- Báo Giao thông ngày 3 tháng 6 năm 2020 loan tin, nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn đang nghiên cứu đề án chống ngập cho toàn thành phố bằng việc “yêu cầu” người dân đóng tiền với mức 3,668 đồng/m2/tháng.

Theo một chuyên gia mà báo Giao thông không nêu tên giải thích, trong một miếng đất có diện tích 100m2, nếu có khoảng 60m2 đất trong miếng đất trên không thấm được nước thì chủ của miếng đất phải trả số tiền cho 60m2 đất này.

Vị chuyên gia cho rằng, 60m2 không thấm nước mưa này là đất gây ngập. Còn nếu gia đình nào mà điều tiết được nước mưa, sửa chữa từ đất gây ngập thành đất thấm nước thì sẽ không phải trả tiền. Không chỉ đất của riêng các gia đình, mà ngay đất của các công ty, các dự án cũng sẽ phải thực hiện đóng tiền như trên và chủ công ty phải trả tiền.

Chuyên gia giấu tên này còn lý luận rằng, các dịch vụ công khác mặc dù người dân Việt đã phải đóng tiền thuế, nhưng khi đi bệnh viện thì vẫn phải đóng tiền viện phí, đi học phải đóng học phí, đi trên đường bộ phải đóng phí đường bộ nên ngập nước thì phải đóng tiền phí chống ngập.

Hiện nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn đã giao cho Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam phối hợp với sở Xây dựng thành phố để thực hiện phương án giá dịch vụ chống ngập. Theo báo Giao thông, nguyên nhân của việc người dân Sài Gòn phải đóng tiền chống ngập là do nhà cầm quyền thiếu tiền.

An Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s