Tổng Thống Trump ký luật nới lỏng tiêu chuẩn cho vay hỗ trợ cơ sở kinh doanh nhỏ

https://www.sbtn.tv/tong-thong-trump-ky-luat-noi-long-tieu-chuan-cho-vay-ho-tro-co-so-kinh-doanh-nho/

Tổng Thống Trump ký luật nới lỏng tiêu chuẩn cho vay hỗ trợ cơ sở kinh doanh nhỏ

Ảnh: CNBC

Tin Washington DC – Tổng Thống Trump vào thứ Sáu, 5 tháng 6, đã ký luật cho phép người nhận quỹ hỗ trợ cơ sở kinh doanh nhỏ được linh hoạt hơn trong cách sử dụng số tiền được vay. Thượng Viện phê chuẩn dự luật vào thứ Tư, sau khi dự luật được Hạ Viện thông qua vào tuần trước. Đạo luật mới sẽ nới lỏng các điều kiện mà các cơ sở kinh doanh nhỏ phải đáp ứng để được xóa nợ đối với số tiền vay từ chương trình Paycheck Protection Program, gọi tắt là PPP.

Tổng Thống Trump nói đạo luật mới sẽ đặc biệt hữu ích cho các nhà hàng, khách sạn, và các cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Theo đạo luật mới, tỷ lệ số tiền vay mà chủ cơ sở kinh doanh phải dùng để trả lương nhân viên được giảm từ 75% xuống 60%. Các cơ sở kinh doanh sẽ được sử dụng tiền trong 6 tháng, thay vì 2 tháng.

Hạn chót để các cơ sở thuê mướn lại nhân viên được gia hạn đến 30 tháng 6. Người vay tiền sẽ được gia hạn thời gian trả nợ, và các công ty được xóa nợ vay sẽ được tạm hoãn thuế tiền lương. Quốc Hội ban đầu cấp 350 tỷ Mỹ kim cho chương trình hỗ trợ cơ sở kinh doanh nhỏ PPP. Sau khi chương trình cạn tiền nhanh chóng trong giai đoạn hỗn loạn khi mới bắt đầu, các nhà lập pháp đã cấp cho PPP thêm 310 tỷ Mỹ kim.

Cũng trong lễ ký dự luật vào thứ Sáu, Tổng Thống Trump tỏ ra lạc quan khi Bộ Lao Động thông báo có 2.5 triệu việc làm đã được tạo ra trong tháng 5. Tổng thống Trump tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ sắp phục hồi trở lại. (BBT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s