3% v/s 4.6%

CXN_092215_10 390_Ngoài ra còn yếu tố phá giá vnd không bằng TC (3% v/s 4.6%). Trung Cộng đang trừng phạt Kinh tế VN vì làm thân với Mỹ và Nhật (penalised for US betrayal, CAFTA, negotiation skills): Nông sản Việt ‘loay hoay’ tìm đường sang Trung Quốc, vì đâu?