3X


CXN_062414_5414_Nếu không may, đám du thủ du thực do 3X cầm đầu một ngày đẹp trời nào đó khoác được cái áo kiểu Putin thì sẽ là đại hoạ cho đất nước. Bởi lẽ đơn giản: Bọn khốn kiếp khoác áo quan với bụng dạ và đầu óc rỗng tuếch, sẽ một tay vơ vét phè phỡn, miệng hô dân chủ rất to, tay kia bóp nghẹt dân đen. Tâp đoàn 3X với TIỀN và SÚNG trong tay, Dân còn lầm than dài dài…!

———
CXN_061914_5349_Con rối của 3D (NAD) đổi tông rồi, đổi từ Tổng Thống 3D thành “chỉ thoát Trung” thôi, không mục đích gì khác: Sứ thần công du An Nam – Nguyễn An Dân (3X)

————
CXN_061814_5345_Một khi lộ những lá bài và những con rối Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, Tương Lai thì hết con rối bị cháy tới những lá bài trên tay 3D cũng cháy, cháy lan đến bàn tay, cổ tay và áo của 3D rồi….(3X,GPCXN,MMDT)

——————
CXN_061814_5344_Thêm một bài kêu gọi ủng hộ 3D phá banh đảng của Nguyễn An Dân bằng cách so sánh 3D với Trần Thủ Độ (3X): Đảng quyền, chính quyền và còn gì nữa?

———————
CXN_061814_5342_Thêm một bài kêu gọi ủng hộ 3D phá banh đảng của Nguyễn An Dân (3X): Đảng quyền, chính quyền và còn gì nữa?

———————
CXN_061614_5322_Miệng con mụ Đầm xòe nói như vậy chẳng qua là Pr cho 3 X với thông điệp bịp bợm,dối gạt dân VN:3X là thân phương Tây. 3X chính là thằng có tố chất điếm điểu nên tụi cs sắm cho nó vai trò cứu nguy chế độ bằng cách huyênh hoang,khoác lác để lấy lòng phương Tây,hòng giải vây tình trạng bế tắc hiện nay của chúng. Đồng bào mình chớ lầm tụi cs.

———————
CXN_060614_5254_Phạm Chí Dũng đang lừa Nguyễn Đan Quế và các tổ chức tôn giáo theo phe 3D phá ĐCSVN để tạo một độc tài toàn trị Putin2 (3X,MTGPMN,GPCXN)

——————
CXN_060614_5253_Âm mưu dùng giàn khoan, chủ nghĩa dân tộc phá Đảng để thành Putin2 của 3D thất bại rồi: Ông Bá Thanh xuất ngoại tìm hiểu chống tham nhũng (3X,GPCXN)

———
Cuộc cờ tàn cho hai đảng anh em? (3X)

————

Các quân cờ di chuyển (3X)

———-
Ván cờ… lật ngửa (3X)

———–
Kênh Đào Đông Nam Á và Chính Trường Việt Nam (3X)

————–
Bước thứ hai của con chốt qua sông (3X)

——————
Nếu chiếu tướng thì hãy coi chừng… mất xe. (3X)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s