Bom Xăng

CXN*_102513_3272_Đặc công Việt Cộng dùng bom xăng khủng bố miền Nam trước 1975 thế nào ??: Cách chế tạo và cách đánh bom xăng Molotov Cocktail

CXN_041114_4615_Lời kêu gọi lần 2 của Châu Xuân Nguyễn: Hãy dùng chiến thuật MTGPMN dùng bom xăng đốt nhà xã trưởng, huyện trưởng, chánh Công An Xã, Huyện Tỉnh, đồng thời góp tay tạo tâm lý lo sợ cho Công An, lá chắn của chế độ

Bạo động Kiev : Cuộc hỗn chiến tại Công trường Độc Lập (MTGPMN)

Mang bom xăng đốt đồn cảnh sát (MTGPMN)

CXN_033014_4500_Lời kêu gọi của Châu Xuân Nguyễn: Đồng bào hãy góp tay tạo tâm lý lo sợ cho Công An, lá chắn của chế độ bằng cách dùng bom xăng như Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN) đã dùng trong phim Biệt động sài gòn, Nguyễn Thường Tín

CXN*_022814_4248_Cách này Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN) dùng trong chiến tranh rất hữu hiệu: Dùng bình gas, xăng tấn công đoàn cưỡng chế

One comment on “Bom Xăng

  1. À thằng chó này nó mún tiếp nối tầng lớp phá hoại, dôt nát của chúng nó nữa đây.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s