CXN*_041312_1469_Cần giải pháp giải cứu doanh nghiệp (Châu Xuân Nguyễn có lời giải hay không ??? loay,hộ khẩu,GPCXN)

Đăng lần đầu: 13.04.2012
Châu Xuân Nguyễn
Dĩ nhiên là tôi có lời giải. Nếu là một người biết trước cơn bệnh này từ 3 năm nay, tại sao có căn bệnh suy thoái này, dự báo từng trạng thái hằng tháng của triệu chứng bệnh thì phải có lời giải chứ. Continue reading

CXN_110414_7076_Công việc của Bộ Máy Chính Phủ là gì ??????? (GPCXN, MMDT)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.

Châu Xuân Nguyễn
——————————–

Là một chính phủ, một bộ máy nặng nề mà mỗi quyết định, mỗi chính sách phải dc thực hiện và tuân thủ bởi 90 triệu dân, như cái xe càng nhẹ thì càng phóng nhanh nhưng tàu hỏa với hằng trăm toa (hay 90 triệu toa như VN) thì phải lâu, thật lâu mới khởi động. Continue reading

CXN_110314_7065_Người cũ, tư duy lối mòn thì ko bao giờ thoát ra khỏi sự tồi tệ của nền KT, ko ngạc nhiên khi CXN với những ý tưởng mới (5 năm nay) như bán hết DNNN, tăng lương tối thiểu, đuổi việc 2/3 Công chức và tăng lương 1/3 còn lại và nhiều ý tưởng nữa, cho đến bây giờ ĐCS mới làm theo: ‘Nếu không đổi mới cán bộ thì không thể đổi mới nền kinh tế’

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.

Châu Xuân Nguyễn
—————–

Càng ngày càng nhiều ng trg ĐCS nói về lối mòn tư duy, cái lối suy nghĩ mà tiếng Anh gọi là “Can not think out of a square box” tức là tư duy gói gọn trg một cái hộp nhỏ. Continue reading

CXN_110214_7046_Châu Xuân Nguyễn xin tự nhận chính mình là người khai sáng văn hóa chưởi cho 90 triệu dân VN, chưởi có căn nguyên, có lý do, có minh chứng chứ không chửi đổng, chưởi thù oán, chưởi mạt sát vô lý (GPCXN, MMDT)

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd). Có lẻ cựu đại tá, Nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ nhiệm báo Điện Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, hội ký giả VN, và ngay cả tướng Dương Văn Minh cũng không biết được rằng mình đã bị Việt Cộng xỏ mũi, giật dây và bị lợi dụng, vô tình góp một phần lớn vào việc sụp đổ miền Nam nhanh chóng, sớm đưa dân tộc vào một chế độ độc tài tàn bạo Cộng Sản. Quý vị đã tiếp tay cho Việt Cộng.

Continue reading

CXN_093014_6568_Ngân sách không trang trải 200 ngàn tỉ ảnh hưởng tới an ninh rồi, đồng bào sẽ thấy ngày tàn của ĐCS gấn tới thôi……..Bộ Công an làm việc với Bộ Tài chính về dự toán ngân sách an ninh năm 2015

Châu Xuân Nguyễn
——————

Chuyện gì tới nó phải tới thôi, năm nào cũng như năm nấy bội chi 250 ngàn tỉ (12 tỉ usd) thì làm sao có NH nào hay người dân nào còng lưng trả nỗi, không lẽ ng dân làm dc bao nhiêu cống nạp hết thuế phí để nuôi bọn công an giết dân, nuôi bọn DNNVV mập thêm hay sao ???? Continue reading

CXN_071914_5707_Ha ha !! Blog Châu Xuân Nguyễn bị tụi cộng nô bán nước thay đổi ngay trg Google Search, vậy là phong thánh cho CXN rồi đó, sao này thì cả chục triệu ng thắc mắc..”Tôi nghe nói CXN nổi tiếng quá, ai cũng nhắc, bây giờ tôi mới biết ổng tài ba thật !!! Vậy thì ai dám cạnh tranh với CXN khi mở cửa tự do thông tin nào ???”: khi ở VN search thấy blog như thế này thì thằng Quảng trọc (BKVA) nó cho link với các blog khác hay web của phe nó ngay,

TQLC dựng cớ VNCH tại Cổ Thành Quảng Trị ngày 16.9.1972 tái chiếm Quảng Trị sau Mùa Hè Đỏ Lửa tháng 4.1972 (CSBV tồn thất 81 ngày chiếm đóng Cổ thành mỗi ngày 1 đại đội (1 đại đội 120 người), tổng cộng tổn thất đánh chiếm và giữ Cổ Thành 81 ngày là 10 ngàn quân CSBV bị tiêu diệt

TQLC dựng cớ VNCH tại Cổ Thành Quảng Trị ngày 16.9.1972 tái chiếm Quảng Trị sau Mùa Hè Đỏ Lửa tháng 4.1972 (CSBV tồn thất 81 ngày chiếm đóng Cổ thành mỗi ngày 1 đại đội (1 đại đội 120 người), tổng cộng tổn thất đánh chiếm và giữ Cổ Thành 81 ngày là 10 ngàn quân CSBV bị tiêu diệt

Continue reading

CXN_061614_5328_Muốn đủ người này phải có tố chất lãnh đạo và kỹ năng điều hành đất nước.Phải có kiến thức uyên bác về KTVM,chính trị,ngoại giao.,thì sau khi công cuộc đấu tranh lật đổ lũ súc vật đảng csvn chó thành công,mới có thể đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo đói lạc hậu.Người này không nhất thiết ở trong nước,không cần phải từng bị tù đày,mặc dù những người này được nhiều người trong và ngoài nước biết đến,bởi vì hầu hết họ chỉ đấu tranh cho một mục đích có giới hạn nào đó,như:nhân quyền,bất đồng chính kiến,tự do ngôn luận,đa đảng,chống trung cộng xâm lược….chưa thấy ai đấu tranh để lật đổ chế độ cai trị bạo tàn này cả.Giả như họ đạt được mục đích thì sao?Thì 90 triệu dân VN vẫn tiếp tục khỗ đau dưới ách cai trị bạo tàn của lũ súc vật đảng csvn chó này. (GPCXN,MMDT)

Đồng bào Dương Nội, Hà Đông ngay thủ đô chống cướp đất bị Côn an đánh đổ máu, một người đàn bà trung tuần

Đồng bào Dương Nội, Hà Đông ngay thủ đô chống cướp đất bị Côn an đánh đổ máu, một người đàn bà trung tuần

5 comments on “Chúng ta cần thủ lĩnh?” Continue reading

CXN_051214_5024_Thư ngỏ gửi các thành viên CLB CXN và những người mong muốn tham gia làm thành viên

a301f-covang3

Châu Xuân Nguyễn
—-

Kính thưa các bạn,

Tình hình của ĐCS hiện nay đang tứ bề thọ địch. Nhưng mũi dùi tấn công nặng nhất và rất rất khó trở lại là mũi dùi hậu quả của người dân hứng chịu KT khủng hoảng từ 2011 đến nay mà không có lối thoát từ 15 đến 50 năm (điều này hầu như bây giờ 90 triệu dân đều cảm nhận, hứng chịu trong đau khổ). Continue reading

CXN*_041312_1469_Cần giải pháp giải cứu doanh nghiệp (Châu Xuân Nguyễn có lời giải hay không ??? loay,hộ khẩu,GPCXN)

Đăng lần đầu: 13.04.2012
Châu Xuân Nguyễn
Dĩ nhiên là tôi có lời giải. Nếu là một người biết trước cơn bệnh này từ 3 năm nay, tại sao có căn bệnh suy thoái này, dự báo từng trạng thái hằng tháng của triệu chứng bệnh thì phải có lời giải chứ. Continue reading

CXN_030514_4289_Khả năng đoán kinh tế như thần của ông. Và ông có lẽ là người duy nhất mang lại hy vọng cho họ.: HIỆU QUẢ DỰ ÁN BAUXITE, ALUMINA NHÂN CƠ

523da-btmh-nttq-nvm

Châu Xuân Nguyễn
————

Bài viết này về Nhân Cơ gần 5 năm trước (21.05.2009), bấm vào đây, blog Hoàng Quang này vẫn còn…http://hoangquang.wordpress.com/2009/05/21/hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-d%E1%BB%B1-an-bauxite-alumina-nhan-c%C6%A1/ Continue reading

CXN_022214_4205_Hãy kiên trì. tôi lượm được câu này xin gởi tặng anh.”con người không thu hút điều mà họ muốn, mà thu hút những gì thuộc về bản chất của họ” triết gia người anh James Allen nói.

Nguyễn Tấn Dũng Treo cổ2

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

CXN_022214_4204_Hãy nhớ câu thằng Việt Cộng nói với Dương Văn Minh:”Các anh không có gì để bàn giao cả, chỉ đầu hàng thôi”, xin áp dụng câu đó cho ĐCSVN ngày hôm nay với toàn cỏi đất nước VN

download

Kính thưa đồng bào,

Mục đích tối hậu của CXN là lật CS và lật CS thật hoàn hảo, để chúng KHÔNG BAO GIỜ trở lại chính trường để làm khổ 90 triệu đồng bào ta vì những bất tài, tham nhũng, quản trị tồi vì ngu xuẫn và dốt nát. Continue reading

CXN_010714_3922_Ông Duy này vớ vẩn thật ! người ta biết tới a Châu là vì kiến thức KT và độ chính xác trong dự đoán Kt cùng tính tình thẳng thắn minh bạch có rất nhiều tầm nhìn ở mọi phía và quan trọng là rất biết người biết ta trong cung cach đối nhân xử thế bên cạnh sự tự tin mạnh mẽ của chính mình trong cuộc sống , anh Châu còn mang đến lối sống văn minh ,cung cách xử lý văn minh với người đọc nên anh mới có chỗ đứng trong lòng người đọc chứ không như những tổ chức hải ngoại chỉ đơn thuần chống cộng mà không có bất cứ điều gì chứng minh họ ưu việt hơn chế độ CS

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Lời Châu Xuân Nguyễn: Tất cả những ý kiến, comments của bạn đọc, của thành viên CLB CXN của Nhóm Người Việt Vì Dân Tộc Viết đều là những ý kiến của chính họ. Continue reading

CXN_112013_3527_Ân huệ cuối cùng Châu Xuân Nguyễn dành cho những người CBCNV, Côn An, QĐ sắp về hưu trong bối cảnh ngân sách 64 tỉnh thành cạn kiệt và KT, CT sẽ sụp đổ: Chính Phủ Châu Xuân Nguyễn sẽ không trả tiền hưu 1 cục (lump sum) mà chỉ lãnh trợ cấp già (Pension) thôi

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

Hãy về hưu non và lãnh tiền hưu trước khi tất cả sụp đổ 6 tháng đầu năm 2014. Continue reading

CXN_111613_3471_Đấu tranh dân chủ như thế mới công bằng ,minh bạch …vì không dùng vũ lực ép dân phải theo.Dân đã dần ngộ ra và ủng hộ chú Châu.Chúc chú Châu sớm thành công vẽ vang. .

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————–

thien su

CXN_091013_3066_Vô tình đi theo con đường của Cụ Phan Châu Trinh: Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh (MMDT)

Icon_Symbols_ĐCS_Mao
Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
———————–

Châu Xuân Nguyễn


Tháng 2 năm 2009 tôi mở blog bên vnweblog để truyền bá về KT hội nhập và để khai dân trí được chút nào hay chút đó về toàn cầu hoá..CXN*_013_062409_TÔI ĐÃ MỞ BLOG HỘI NHẬP VN BÊN VNWEBLOG 6 THÁNG, 6 THÁNG CỐ GẮNG NÂNG CAO DÂN TRÍ NHƯNG KHÔNG HỮU HIỆU BẰNG 1 BÀI VIẾT NÀY Jun 24, ’09 7:08 AM Continue reading

CXN_090513_3047_Một điều tuyên truyền của cộng nô làm tôi bức xúc 38 năm nay, hôm nay mới giải toả qua vụ Vinamilk: Tư Bản luôn luôn chạy theo lợi nhuận bất chấp đạo đức

Icon_chauxuannguyen1

Châu Xuân Nguyễn

Một câu hỏi cho mọi người: Thức ăn Cộng sản Trung Cộng có nhiều độc tố hay đồ hộp Jambon, bánh trái, bơ sữa Tây Âu có nhiễm 1 tí chất độc tố nào không ??? Continue reading

CXN_052613_2608_Có người sẽ hỏi, khi Ông Châu làm Thủ Tướng và người dân đốt cháy để Ông xuống vì tham nhũng, bất tài, độc quyền thì Ông sẽ làm gì ????

Icon_Symbols_ĐCS_Stalin

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Stalin (Con quỷ sống giết 42 triệu dân)

Châu Xuân Nguyễn

Câu hỏi này rất hợp lý và cần được trả lời chính thức. Continue reading

CXN*_041312_1469_Cần giải pháp giải cứu doanh nghiệp (Châu Xuân Nguyễn có lời giải hay không ??? loay)

Đăng lần đầu: 13.04.2012
Châu Xuân Nguyễn
Dĩ nhiên là tôi có lời giải. Nếu là một người biết trước cơn bệnh này từ 3 năm nay, tại sao có căn bệnh suy thoái này, dự báo từng trạng thái hằng tháng của triệu chứng bệnh thì phải có lời giải chứ. Continue reading

CXN*_051813_2577_Stalin giết 42 triệu dân LX_Đọc Hồi Ký Bùi Tín để biết tại sao ĐCSVN cấm nêu tên Stalin từ 1990

Icon_Symbols_ĐCS_Stalin

Một lũ điên tự gọi chúng là luôn luôn đúng, là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Từ thằng khốn nạn Hồ Chí Minh, thằng Mao, thằng Stalin, thằng Karl Marx, thằng Lê Nin, bọn điên này tôn vinh lẫn nhau như thằng khốn Hồ chí Minh nói, tôi ko có tư tưởng, chỉ có bác Mao, bác Mác và Bác Lê. 90 triệu dân ngày nay khốn khổ và hằng mấy đời người trc đó 68 năm nay. Có thể nào thảm họa này chấm dứt năm nay. So Help me God

“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.Câu này vẫn còn trong Hiến Pháp ngày hôm nay.
—————–
Đăng lần đầu 18.05.2013
Châu Xuân Nguyễn

Hồi ký của Ông B Tín cũng tương tự như khúc video này, từ phút [59.37] đến [1.04.55]. Tôi đã dịch ra nhưng chưa kịp đánh phím sẽ có bản dịch sau…….(CNCS_Video) Continue reading

CXN_051813_2577_Stalin giết 42 triệu dân LX_Đọc Hồi Ký Bùi Tín để biết tại sao ĐCSVN cấm nêu tên Stalin từ 1990

Icon_Symbols_ĐCS_Stalin

Một lũ điên tự gọi chúng là luôn luôn đúng, là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Từ thằng khốn nạn Hồ Chí Minh, thằng Mao, thằng Stalin, thằng Karl Marx, thằng Lê Nin, bọn điên này tôn vinh lẫn nhau như thằng khốn Hồ chí Minh nói, tôi ko có tư tưởng, chỉ có bác Mao, bác Mác và Bác Lê. 90 triệu dân ngày nay khốn khổ và hằng mấy đời người trc đó 68 năm nay. Có thể nào thảm họa này chấm dứt năm nay. So Help me God

“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.Câu này vẫn còn trong Hiến Pháp ngày hôm nay.
—————–
Châu Xuân Nguyễn

Hồi ký của Ông B Tín cũng tương tự như khúc video này, từ phút [59.37] đến [1.04.55]. Tôi đã dịch ra nhưng chưa kịp đánh phím sẽ có bản dịch sau…….(CNCS_Video) Continue reading

CXN*_051912_1510_Tình hình chính trị của 3 Dũng, hậu quả của tình hình kinh tế

Đăng lần đầu: 19.05.2012

Châu Xuân Nguyễn

Tôi ít viết về Chính Trị, lý do đơn giản là tôi tin rằng đầu tư thời gian và năng lực vào vấn đề Kinh Tế của CS sẽ hữu hiệu hơn và cho đến ngày hôm nay, nhiều, rất nhiều người ủng hộ tôi cho rằng tôi đi đúng hướng và chính tôi, sau Hội Nghị 5 của ĐCS này thì tôi xác định là những gì tôi làm có kết quả khả quan. Continue reading

Người Úc Có Liên Quan Khi Việt Nam Tiếp Tục Đàn Áp

cd6b6-chungtalatudo-2013-danlambao
03 May 2013
Bản dịch của Hành Nhân  (Defend the Defenders)
Trong khi chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp bất đồng chính kiến, một người bị cáo buộc có kết nối với một nhóm ở Úc đã bị đi tù. Continue reading

Nguyễn Ngọc Già – Những con chó và giới blogger

Nguyễn Ngọc Già

Tranh minh họa: X. Molina

Ông Phạm Chí Dũng được trả tự do cách đây ít lâu cùng tuyên bố “đình chỉ điều tra”, tưởng như ĐCSVN buộc phải dần xuống thang trước việc bố ráp người dân vô tội đặt trong bối cảnh xã hội VN ngày càng đi dần vào ngõ cụt trên nhiều lĩnh vực. Hóa ra không phải như vậy, nó vẫn không che lấp nổi trò gian lận được gọi là “thủ đoạn cũ rích” với chiêu thức “lưu manh tiểu xảo” và kém văn hóa như xưa nay khi bị nhiều nước trên thế giới chỉ trích ngày càng kịch liệt và dày đặc về vi phạm nhân quyền. Continue reading

Phạt 3 năm tù với kẻ tuyên truyền chống Nhà nước

Icon_Symbols_Nations_ĐCS_HCM Others

Ngày 17/4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1983, quê Hải Phòng, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, 3 năm tù về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999. Continue reading

Xuyên tạc, tuyên truyền chống nhà nước: lãnh 3 năm tù

Icon_Symbols_Nations_ĐCS_HCM Others

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/543524/xuyen-tac-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-lanh-3-nam-tu.html

17/04/2013 12:16 (GMT + 7)
TTO – Sáng 17-4, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Nguyễn Thanh Bình (30 tuổi, ngụ cư xá Lạc Long Quân, quận 11 TP.HCM) 3 năm tù về tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Continue reading

Việt Nam : Thêm một nhà hoạt động dân chủ bị kết án tù

Thứ năm 18 Tháng Tư 2013

 

Tòa án Nhân dânThành phố Hồ Chí Minh

Tòa án Nhân dânThành phố Hồ Chí Minh

AFP

Hôm qua, 17/04/2013, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án anh Phạm Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước”, trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đang gia tăng đàn áp đối lập trong nước. Continue reading

Sự trả thù đối với nhà báo lề dân

 

Nguyên Anh (Danlambao) – Theo báo lề đảng, hôm nay 17/4, tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử anh Phạm Nguyễn Thanh Bình, 30 tuổi cư ngụ tại quận 11 HCM. Anh Bình bị kết án 3 năm tù ở, sau khi mãn hạn tù sẽ được quan tâm chiếu cố thêm 3 năm nữa về cái tội mơ hồ là ‘chống nhà nước CHXHCNVN’! Continue reading

Bị tù vì tuyên truyền chống nhà nước

Theo: BBC
Cập nhật: 09:28 GMT – thứ tư, 17 tháng 4, 2013
Ông Phạm Nguyễn Thanh Bình bị cáo buộc đã tham gia viết bài trên blog của ông Nguyễn Xuân Châu, người chính quyền Việt Nam xem là ‘cầm đầu tổ chức phản động’ Continue reading

CXN_041013_2421_Khuyết điểm hay ưu điểm của CXN ??

Icon_Symbols_ĐCS_Karl Marx
Châu Xuân Nguyễn

Bài viết CXN_040913_2420_Người Cộng Sản Vn là những người may mắn nhất trên trần thế này

tạo ra rất nhiều comments, có một nhân vật BN rất thích thú.. Continue reading

CXN_040913_2418_Chỉ còn 2 năm nữa thôi (tổng cộng 6 năm), nếu thua ĐCS thì giã từ để người khác tiếp nối

Icon_Symbols_ĐCS_Karl Marx

Châu Xuân Nguyễn

Một comment này làm tôi phải viết bài này..

tandatdhs

Những nổ lực không biết mệt mỏi của chú Châu, chú đừng buông tay ra nhá. Continue reading

CXN_012113_2134_Sự thật đang giải thoát dân tộc VN, đem tự do đến cho 90 triệu dân (The truth will set you free)

Personalities_Politician_ĐCS_Nguyễn Tấn Dũng_tôi đồ

Châu Xuân Nguyễn

Câu này:”The truth will set you free”, sự thật sẽ đem lại tự do cho các bạn. Đúng vậy, khi biết sự thật rồi thì cho dầu nhỏ tới đâu thì chúng ta sẽ không còn hoang mang, thắc mắc và để tâm trí của chúng ta lo việc lớn hơn, cấp bách hơn, ích lợi hơn, đó là sự tự do trong tư tưởng (tôi luôn luôn làm việc hữu hiệu, viết bài nhiều, đánh trúng đích kinh tế CS vì tôi không bao giờ có lo lắng, hoang mang hay thắc mắc, chỉ ăn ngũ và tranh đấu chống CS thôi). Continue reading

CXN*_041312_1469_Cần giải pháp giải cứu doanh nghiệp (Châu Xuân Nguyễn có lời giải hay không ??? loay)

Đăng lần đầu: 13.04.2012
Châu Xuân Nguyễn
Dĩ nhiên là tôi có lời giải. Nếu là một người biết trước cơn bệnh này từ 3 năm nay, tại sao có căn bệnh suy thoái này, dự báo từng trạng thái hằng tháng của triệu chứng bệnh thì phải có lời giải chứ. Continue reading

Trao đổi với Huy Đức về sự bất cập trong phát hành BÊN THẮNG CUỘC

VangAnh

CẬP NHẬT:  Những điều chưa làm được thì chúng tôi không có thói quen nói ra trước, nhưng thực tế là TTXVA đã bàn với 1 người bạn về việc mua sách để tặng khoảng 100 cuốn sách in cho đọc giả của TTXVA nếu bài viết giới thiệu đạt 1000 likes.   Với tình hình phức tạp như thế này,  e rẳng sự chụp mũ vô căn cứ của những người ác ý đã làm cho mạnh thường quân của chúng tôi bất mãn!

TTXVA THÁCH ĐỐ MẸ NẤM, NGƯỜI CÓ ÁC Ý VU KHỐNG ĐƯA RA ĐƯỢC BẰNG CHỨNG TTXVA ĐÃ PHÁT TÁN PHIÊN BẢN BẺ KHÓA NÀO

NẾU MẸ NẤM KHÔNG ĐƯA ĐƯỢC RA BẰNG CHỨNG THÌ TỪ NAY NÊN CHẤM DỨT CÁI THÓI ĐI KÍCH ĐỘNG CHỬI BỚI HẠ UY TÍN NHỮNG NGƯỜI ĐẤU TRANH NHƯ TIẾN SĨ NGUYÊN XUÂN DIỆN VÀ TẠ PHONG TẦN…

Ghi chú: Mẹ của chị Tạ Phong Tần đã tự thiêu về việc không được thăm nuôi tù. Trong khi Mẹ Nấm là người chửi Tạ Phong Tần mỗi ngày!

Continue reading

Tớ làm cố vấn biểu tình bất đắc dĩ

nguyenthihai

Nhạc sỹ Tô Hải – ...Ước mong cháy bỏng của mình cho đến hôm nay không phải là mong các ông ấy (trong đó có rất nhiều người là đồng học, đồng khóa, đồng ngũ, đồng hương, đồng nghiệp của mình) sẽ: Một ngày nào đó hàng ngàn, hàng vạn người sẽ noi theo Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận, Phạm Đình Trọng… mà ra tuyên bố: Giã từ cái chủ nghĩa cộng sản cả mới lẫn cũ này! Không cần các ông xuống đường hay lên đường làm gì!  Continue reading

Chuyên án bỏ tù hèn hạ và ấu trĩ của an ninh dành cho những Người Yêu Nước

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Trong khi Nguyễn Phương UyênĐinh Nguyên Kha chưa được xét xử “công bằng” trước tòa án (dù rằng không còn ai tin có sự hiện hữu của “công bằng” ở những loại tòa bản án đã bỏ sẵn trong túi này), thì những phiên tòa và các bản án kết tội đã được dựng lên và tung ra bởi báo chí lề đảng. Những cái “tít” như Bộ mặt thật của tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước” được giật lên với lời phán của các quan tòa phóng viên lề đảng. Bên cạnh đó là những trận ném đá tơi bời có kế hoạch bởi các độc giả cùng lề. Tất cả đều rập khuôn theo thông tin từ “chuyên án của an ninh” tạo dựng ra sau khi bắt cóc Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.  Continue reading

10 năm tù cho hai kẻ chống phá nhà nước

Ngày 30-10, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Vũ Anh Bình (SN 1974, sáng tác nhạc với bí danh Trần Vọng Kim, Hoàng Nhật Thông) 6 năm tù và Võ Minh Trí (SN 1978, nhạc công, quê Tiền Giang) 4 năm tù cùng về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài mức án nêu trên, cả hai bị cáo còn chịu hình phạt bổ sung là bị quản chế 2 năm tại nơi cư trú. Continue reading

Tiền tệ, ngân hàng: Rối… hơn canh hẹ?

Đến hôm nay, người dân và cộng đồng doanh nghiệp ví von “rối như chính sách tiền tệ, ngân hàng”. Quả vậy, chỉ cần phân tích vài ba điểm cũng đã thấy, chính sách tiền tệ, ngân hàng ở nước ta hiện nay đang “rối… hơn canh hẹ”(?)

DỰ ĐOÁN tài chính & chính trị 1 năm trước của VangAnh và ChauXuanNguyen ĐÃ THÀNH SỰ THẬT

Xem tại đây:

Lỗ hổng thống kê và ngân hàng VN

Đại diện thường trú của IMF tại Việt Nam, ông Kalra Sanjay

DỰ ĐOÁN tài chính & chính trị 1 năm trước của VangAnh và ChauXuanNguyen ĐÃ THÀNH SỰ THẬT

Xem tại đây:

Việt Nam đang thừa nhận ngày càng nhiều những vấn đề nảy sinh từ ngành ngân hàng và các tập đoàn kinh doanh đa ngành, theo đại diện của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) khi đánh giá về các ‘lỗ hổng thống kê’ trong hệ thống kinh tế của Hà Nội. Continue reading

Các khuyến nghị cứu ngân hàng

Giảm tỉ lệ nợ xấu một cách bền vững và xây dựng các phương án xử lý triệt để với NH yếu kém tiếp tục là nội dung khuyến nghị nóng vừa được Uỷ ban Kinh tế Quốc hội đưa ra.

DỰ ĐOÁN tài chính & chính trị 1 năm trước của VangAnh và ChauXuanNguyen ĐÃ THÀNH SỰ THẬT Continue reading

NHÀ MÁY NÀO ĐÃ RÈN ĐÚC RA ĐỒNG CHÍ X?

Trong buổi tiếp xúc cử tri tại Tp. HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định với đồng bào rằng Bộ chính trị đã thấy được sai phạm nghiêm trọng của tập thể BCT và cá nhân đồng chí X.

DỰ ĐOÁN tài chính & chính trị 1 năm trước của VangAnh và ChauXuanNguyen ĐÃ THÀNH SỰ THẬT Continue reading

Tòa tối cao đòi,Tòa phúc thẩm không trả: nhân dân làm sao đây?

Trịnh Kim Tiến – Sáng ngày 19/10/2012, tôi nhận được bưu phẩm với tên người nhận là anh Trịnh Kim Tiến do Tòa án Nhân dân Tối cao gửi đến. Cũng không mấy ngỡ ngàng vì đây không phải lần đầu tiên phía tòa án nhầm lẫn giới tính của tôi. Bên trong bì thư là thông báo của Tòa án Nhân dân Tối cao liên quan đến vụ án bố tôi bị công an đánh chết số 609/ TA – HS. Continue reading

Khối u ngân hàng bị bưng bít vì… Luật

Quy định hiện nay không cho phép có ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán của các tổ chức tín dụng. Đây là lý do khiến có những khoản mục công ty kiểm toán và ngân hàng không thể thống nhất được cách hạch toán, nhưng kiểm toán vẫn phải chấp nhận và không để ngoại trừ. Continue reading

CXN_102012_1879_Những điều hiển nhiên mà Tổng Thống Mỹ chịu trách nhiệm trước 300 triệu dân Mỹ

Châu Xuân Nguyễn

Cuộc bầu cử ở Mỹ lần này khai sáng dân trí cho chúng ta rất nhiều, nó cho chúng ta biết trách nhiệm của một CP với người dân ở những lãnh vực nào và nếu không làm đúng trách nhiệm mình thì Đảng đối lập như Mitt Romney sẽ lấy cợ hội này mà chỉ trích chánh phủ (vẫn không bị vào tù vì điều luật 79 và 88 là tuyên truyền chống đối nhà nước và âm mưu lật đổ nhà nhước mà đi tù 16 năm như anh Trần Huỳnh Duy Thức và 7 năm như anh Cù Huy Hà Vũ, nhưng tự do chỉ trích như Châu xuân Nguyễn không nằm trong bàn tay vấy máu của loài quỷ đỏ Cộng Sản). Continue reading

Có những kết luận thanh tra công khai ra sẽ làm sập đổ cả hệ thống

DỰ ĐOÁN tài chính & chính trị 1 năm trước của VangAnh và ChauXuanNguyen ĐÃ THÀNH SỰ THẬT

Xem tại đây: