century

CXN_100615_10 493_Đồng bào và Phong Trào Dân Chủ hãy chú ý luận điệu đằng sau của đồng chí an ninh thành Ủy cài cắm này, có phải kéo dài chế độ hay giải thể chế độ ??? (Phạm Chí Dũng, century to change VC): Mỹ-Trung bế tắc Biển Đông: Hà Nội sẽ ngả hơn về Washington?

CXN_092015_10 379_Cách hay nhất để biết ai là dân chủ cuội. Như Nguyễn Thanh Giang vô tình vạch ra, tay nào chống Trung Cộng nhiều nhất là tay dân chủ cuội (kéo dài sự cai trị của CSVN, century to change VC, 27 Hội Đoàn, LTCN):”So với rất nhiều lão thành CM khác, cụ Vĩnh có cái công là những năm gần đây cụ lên án Tàu cộng rất mạnh.”

Lê Thăng Long vạch mặt Hội Nhà Báo Độc Lập (Phạm Chí Dũng) và Hội Tù Nhân Lương Tâm Phạm Bá Hải là Dân chủ dởm (cuôi): THẤT VỌNG VỀ PHẠM BÁ HẢI VÀ PHẠM CHÍ DŨNG (LTCN, 27 Hội Đoàn, century to change VC)