Chiến dịch

CXN_081314_XXXX_KT còn có đuôi thì không bao giờ DNNVV phát triển và vẫn tiếp tục co vòi:

CXN_081314_XXXX_Hãy ngưng đóng thuế thì ĐCS không hoang phí được:

CXN_041714_474X_Chiến dịch uy hiếp tinh thần và giết CA:

CXN_041714_474X_Community Campaign: Chiến Dịch XH:

CXN_041714_474X_Người dân căm thù CCRĐ:

CXN_081314_XXXX_Những chỉ đạo trực tiếp của 3D nhằm mục đích tránh vỡ nợ:

CXN_081714_XXXX_Đại Gia tự tử, bỏ trốn hay đi tù:

CXN_081314_XXXX_Vỡ nợ đang tiến hành theo lời kêu gọi của 3D:

CXN_081314_XXXX_Sáng mắt chưa ???

CXN_080114_XXXX_Sống và học tập tấm gương “đạo đức” của thằng chó đẻ HCM (bán nước, dâm dục, ấu dâm) :

CXN_041714_474X_Người dân căm thù và muốn giết CA:

CXN_041014_4599_Phong trào đốt cháy:

CXN_041614_0000_ (GPCXN)
——–

CXN_041714_466X_Nổi dậy chống cướp đất và CA giết người: (MTGPMN)Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s