NH Phá Sản

CXN*_082111_1203_Không chỉ suy sụp hệ thống ngân hàng đâu.

CXN*_043012_1488_Gánh nặng kinh tế của ĐCS ngày càng trì trệ hơn

One comment on “NH Phá Sản

 1. VÌ NỢ XẤU ,NGUY CƠ MẤT NUỚC LÀ CÓ THẬT!

  CÂU HỎI : Tại sao kinh tế nước ta chưa khá ?
  Khối CỘNG SẢN chỉ có MỘT ĐẢNG DUY NHẤT ĐỘC DIỄN trên sân khấu chính trị. theo chủ nghĩa MÁC

  Con đường đi tới là đấu tranh giai cấp, mọi thứ: đất đai của cải tập trung vào nhà nước quản lý(để ăn chia công bằng?)

  Bần cố nông nước Việt hy vọng:Sẽ có đất, có nhà ,cơm no áo ấm, độc lập tự do.
  Đó chỉ là mộtgiấc mơ

  Vì sao? -Bởi con đường “ Tập trung của cải vào tay nhà nước” nghĩa là tập trung cho MỘT người, MỘI NHÓM người!

  CÂU HỎI : Tại sao kinh tế nước ta chưa khá ?

  Những người chống đối thường nói VÌ TRÌNH ĐỘ LÃNH ĐẠO YẾU KÉM nên mới có những hệ lụy không tốt!

  Nhận định như thế không đúng với thực tế!

  1) HỆ THỐNG KINH TẾ QUỐC DOANH ĐƯỢC KIÊN QUYẾT DUY TRÌ ĐỂ LÃNH ĐẠO THÂU TÓM HẾT LỢI TỨC ,
  KINH DOANH LUÔN LUÔN LỖ LÃ NHƯNG SẼ DO CỔ ĐÔNG LÀ TOÀN DÂN GÓPTHUẾ BÙ LỖ !

  (TẤT CẢ CÁC CƠ SỞ QUỐC DOANH ĐẶC BIỆT LÀ NGÀNH NGÂN HÀNG VỚI NỢ XẤU KHỔNG LỒ )

  2) LÃNH ĐẠO CÁC CƠ SỞ TỪ TỈNH TỚI XÃ ẤP GẦN NHƯ TỰ QUẢN (THỦ TƯỚNG CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN BÃI MIỄN)
  LÝ DO LÀ :
  CÁC THÀNH PHẦN ĐÓ ĐƯỢC TỰ DO VÔ HẠN KIẾM ĂN TRÊN ĐẦU DÂN , DO ĐÓ SẼ TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI VỚI ĐẢNG (trên đời này đếm được bao nhiêu PAVEN thép đã tôi thế đấy )!

  Nhưng điều đáng sợ nhất là mặt trận tài chánh: NỢ XẤU

  Tóm lược tình hình tài chính và những hệ lụy :

  1) Nhà nước giao đất cho DOANH NGHIỆP QUỐC DOANH
  2)DOANH NGHIÊP THẾ CHẤP CHO NGÂN HÀNG QUỐC DOANH
  3)KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ NỢ, THÀNH “NỢ XẤU”, NHÀ NƯỚC ÔM VỀ CHO “VAMC “QUẢN LÝ GIẢI QUYẾT
  4)VAMC LẠI CHUYỂN GIAO QUA CHỦ NỢ VÀ NGÂN HÀNG NGOẠI QUỐC( ở singapore,hồng kông mà TRUNG CỘNG đứng sau lưng !)

  Thế là TẦU CỘNG sẽ mua lại “nợ xấu ” của ngân hàng vỡ nợ VIÊT NAM,
  CHỈ VÀ TRĂM TRIỆU ĐÔ LA , hay một vài tỉ là sẽ sở hữu toàn bộ những vùng sôi mật ,những vùng trọng yếu của nước ta mà không mang tiếng XÂM LĂNG, CHỈ LÀ LÀM ĂN MUA BÁN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC!

  Chỉ tốn mấy đồng bạc mà MUA ĐỢC CẢ NƯỚC VIÊT !!!

  (” VAMC = các tổ chức tín dụng Việt Nam”)

  NGUY CƠ MẤT NUỚC LÀ CÓ THẬT, CHÚNG TA ĐỀU LO LẮNG NHƯNG CŨNG CHƯA THẤY CHÚT ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM !!!

  MẤY CHỮ “CÒN KHÓ KHĂN NHẤT ĐỊNH” LÀ NHỮNG CHỮ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THẬT!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s