Phí đường

CXN_072815_9767_Đồng bào hãy kiên trì bất tuân dân sự, sát cánh cùng DNNVV sống mái với ĐC SVN, không nhẫn nại, hãy khó tính, hãy làm cuộc sống quan chức ĐCSVN ngày càng khó khăn, thách th ức bất cứ quyết định móc túi nào của chúng nó thì khi chúng nó thấy khó khăn khi móc túi, b ị chống đối thì chúng nó sẽ hủy móc túi, chúng sẽ bày keo khác và chúng ta thách thức nữa c ho tới khi chúng thất bại hoàn toàn (maintenance road fees, disobedience, destroy, patience): Vì sao TP HCM mu ốn tăng phí đăng ký ô tô gấp 5 lần?
=
CXN_072815_9766_Một thắng lợi nữa khi đồng bào “khó tính”. Đồng bào hãy kiên trì bất tuâ n dân sự, sát cánh cùng DNNVV sống mái với ĐCSVN, không nhẫn nại, hãy khó tính, hãy làm cuộc s ống quan chức ĐCSVN ngày càng khó khăn, thách thức bất cứ quyết định móc túi nào của chúng nó thì khi chúng nó thấy khó khăn khi móc túi, bị chống đối thì chúng nó sẽ hủy móc túi, ch úng sẽ bày keo khác và chúng ta thách thức nữa cho tới khi chúng thất bại hoàn toàn (maintenance ro ad fees, disobedience, destroy, patience): Bộ Công Thương: Sẽ giảm bậc thang tính giá điện trong thời gian tới

=
CXN_072415_9733_”Vì vậy, sau một năm đóng phí, nhiều chủ xe không tiếp tục đóng cho các năm tiếp theo”-“số phí thu được năm sau thấp hơn năm trước, và quan trọng nhất là người dân không đồng tình với loại phí này”. Đồng bào hãy kiên trì bất tuân dân sự, sát cánh cùng DNNVV sống mái với ĐCSVN, kh ông nhẫn nại, hãy khó tính, hãy làm cuộc sống quan chức ĐCSVN ngày càng khó khăn, thách thức b ất cứ quyết định móc túi nào của chúng nó thì khi chúng nó thấy khó khăn khi móc túi, bị ch ống đối thì chúng nó sẽ hủy móc túi, chúng sẽ bày keo khác và chúng ta thách thức nữa cho t ới khi chúng thất bại hoàn toàn (maintenance road fees, disobedience, destroy, patience): Kiến nghị dừng thu phí đường bộ xe máy từ 1-1-2016

=
CXN_072415_9731_Đồng bào hãy kiên trì bất tuân dân sự, sát cánh cùng DNNVV sống mái với ĐC SVN, không nhẫn nại, hãy khó tính, hãy làm cuộc sống quan chức ĐCSVN ngày càng khó khăn, thách th ức bất cứ quyết định móc túi nào của chúng nó thì khi chúng nó thấy khó khăn khi móc túi, b ị chống đối thì chúng nó sẽ hủy móc túi, chúng sẽ bày keo khác và chúng ta thách thức nữa c ho tới khi chúng thất bại hoàn toàn (maintenance road fees, disobedience, destroy, patience): Dân gánh đủ phí, cán bộ trốn việc đi chơi golf

=
CXN_072415_9730_Một chiến thắng, xăng giảm giá khi dầu thô tăng từ 50 đến 60 usd/thùng vài tháng trước. Đồng bào hãy kiên trì bất tuân dân sự, sát cánh cùng DNNVV sống mái với ĐCSVN, khô ng nhẫn nại, hãy khó tính, hãy làm cuộc sống quan chức ĐCSVN ngày càng khó khăn, thách thức bất cứ quyết định móc túi nào của chúng nó thì khi chúng nó thấy khó khăn khi móc túi, bị chống đối thì chúng nó sẽ hủy móc túi, chúng sẽ bày keo khác và chúng ta thách thức nữa cho tới khi chúng thất bại hoàn toàn (maintenance road fees, disobedience, destroy, patience):Từ 15h: Xăng giảm giá l ần thứ 2 liên tiếp

=
CXN_072415_9727_Đồng bào hãy kiên trì bất tuân dân sự, sát cánh cùng DNNVV sống mái với ĐC SVN, không nhẫn nại, hãy khó tính, hãy làm cuộc sống quan chức ĐCSVN ngày càng khó khăn, thách th ức bất cứ quyết định móc túi nào của chúng nó thì khi chúng nó thấy khó khăn khi móc túi, b ị chống đối thì chúng nó sẽ hủy móc túi, chúng sẽ bày keo khác và chúng ta thách thức nữa c ho tới khi chúng thất bại hoàn toàn (master sample victory, maintenance road fees, disobedience, destroy, patience): Hàng loạt tỉnh thành muốn bỏ thu phí bảo trì đường bộ với xe máy

=
CXN_071715_9623_Lý do thì 93 triệu dân đen bây giờ đều biết, tham nhũng đục khoét ngân sách, bất tài xây cầu vừa khánh thành xong thì sụp, NS chi gấp đôi, 3 hay gấp 10 lần ban đầu, quản lý KTVM quá tồi nên DNNVV đóng cửa thì dân phải đóng thêm thuế vì DN đóng cửa thì không còn đ óng thuế cho 2 bộ máy Đảng và nhà nước cộng với dân phòng, quản lý TT, dân ăn theo của đản g cướp…Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV thể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đườ ng bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): “Nặng gánh” thuế phí: Vì đâu nên n ỗi?

=
CXN_071715_9622_Chính thằng cha đẻ ra phí bảo trì đường bộ đề nghị dừng thu phí, tức là nó không chắc là sẽ thông qua. Nếu chi nhiều quá, thu còn tí tẹo thì nên hủy bỏ ngay phí n ày. Dứt khoát 93 triệu dân không đóng phí này chứ không nhưng không nhị gì cả. Lời kêu gọi đ ồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV thể hiện sự khởi đầu của bất t uân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience):​ Bộ GTVT đề xuất dừng thu phí xe máy

=
CXN_071715_9621_Chiến thắng ngày càng vang dội khắp nước. Nếu chi nhiều quá, thu còn tí t ẹo thì nên hủy bỏ ngay phí này. Dứt khoát 93 triệu dân không đóng phí này chứ không nhưng khôn g nhị gì cả. Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV thể h iện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience):​ Mệt mỏi thu phí xe máy

=
CXN_071515_9608_Chiến thắng gần kề, chúng nó (ĐBQH) dùng lập luận của CXN để kêu gọi h ủy bỏ phí bảo trì đường bộ. Dứt khoát 93 triệu dân không đóng phí này chứ không nhưng khôn g nhị gì cả. Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV thể h iện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): Nên bỏ phí xe máy trên toàn quốc

=
CXN_070915_9526_Nếu chi nhiều quá, thu còn tí tẹo thì nên hủy bỏ ngay phí này. Dứt khoát 93 triệu dân không đóng phí này chứ không nhưng không nhị gì cả. Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV thể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằn g cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road f ees, disobedience):​ Hà Nội phải chi thêm ngân sách phục vụ thu phí đường bộ

=
CXN_070815_9510_Thêm một chiến thắng ở Đà Nẵng. Dứt khoát 93 triệu dân không đóng phí nà y chứ không nhưng không nhị gì cả. Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ng àn/700 ngàn DNNVV thể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đ óng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): Đà Nẵng t ạm dừng thu phí đường bộ

=
CXN_070715_9493_Hoan hô cử tri Hà Nội đi đầu. Dứt khoát 93 triệu dân không đóng phí này c hứ không nhưng không nhị gì cả. Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn /700 ngàn DNNVV thể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): Cử tri Hà Nộ i ủng hộ bỏ thu phí bảo trì đường bộ với xe máy

=
CXN_070615_9486_Dứt khoát 93 triệu dân không đóng phí này chứ không nhưng không nhị gì cả. Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV thể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ t ừ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: ‘TP HCM không có quy ền thu hay không thu phí’

=
CXN_070615_9484_Phải chỉ đạo trên truyền thông lề phải ngưng thu phí ngay, nếu không làm sao hoàn tiền đã đóng ???? Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngà n DNNVV thể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): Thu hay không thu phí xe máy tại TPHCM: HĐND TP sẽ xem xét, quyết định vào cuối tháng 7

=
CXN_070315_9450_Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV th ể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): “Thu để đớp, đút túi đem về thôi chứ tụi ăn tham này nó chi cái mẹ gì. Đường xá thì lồi lõm. Ổ trâu, ổ gà , đào lên lộn xuống . Bọn chó csVN toàn thu của dân rồi đút túi.”

CXN_070115_9392_Vì người Mỹ “khó tính”, họ không chấp nhận tiêu chuẩn thấp từ CP, từ Qu ốc Phòng, từ nhà thầu, từ lao công đóng tàu, từ 299,999,999 người Mỹ còn lại nên họ mới đ óng được chiếc Hàng Không Mẫu Hạm Gerald Ford này, còn 93 triệu người VN luôn luôn “nhẫn nại”, CSVN tăng thuế phí cứ chấp nhận làm cao tốc 10 ngày sau sụt lún chấp nhận, quan chức hống hác h, đày đọa dân cứ chấp nhận nên VN như ngày nay và Mỹ như ngày nay kiểu Mỹ (patience). Luận bàn dài dòng về tại sao người VN “nhẫn nại” và người Úc, Mỹ “khó tính” (từ trong nhà, ngoài ngõ, hành chính, quốc gia đại sự v.v..) và hậu quả là lối sống VN và Mỹ, Úc khác nhau một trời một vực

=
CXN_070115_9390_Luận bàn dài dòng về tại sao người VN “nhẫn nại” và người Úc, Mỹ “khó t ính” (từ trong nhà, ngoài ngõ, hành chính, quốc gia đại sự v.v..) và hậu quả là lối sống VN và Mỹ, Úc khác nhau một trời một vực (bài viết bên dưới, patience)
=

CXN_070115_9399_Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV th ể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (calling-on, maintenance road fees, disobedience): Quỹ Bảo trì đườ ng bộ: Thu hơn 8.000 tỷ đồng nhưng “quên” … chi bảo trì

=
CXN_070115_9398_Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV th ể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (calling-on, maintenance road fees, disobedience): Công bố kết quả t hanh tra Quỹ bảo trì đường bộ

=
CXN_070115_9397_Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV th ể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (calling-on, maintenance road fees, disobedience): Quận “cầm đèn ch ạy trước ôtô” thu phí xe máy

=
CXN_0701_9391_Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV th ể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): Cách đối phó với tổ dân phố thu phí bảo trì đường ngày 1.7.15 trở đi

=
CXN_070115_9389_Hãy nhìn gương của 650 ngàn/700 ngàn DNNVV, khi họ không còn nhẫn nại, chịu đựng nữa và quyết định sống mái với ĐCSVN thì bọn chúng, ĐCSVN phải xuống nước, vuốt ve DNNVV, dùng chiến thuật “mềm nắn rắn buông” nhưng DNNVV họ đâu có xiêu lòng, và đây là chiến thắng thứ 2 khi ng dân không còn nhẫn nại với thuế phí tùy tiện nuôi bọn tham nhũng của ĐCSVN nữa (hyper-inflation, fees, waste, corruption, budget, public debt, disobedience):Vụ “Cởi phí cho gà”: Sẽ bỏ thu phí thú y

=
CXN_070115_9388_Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV th ể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): Doanh nghiệp cố tìn h thu phí đường bộ dù đã có lệnh dừng

=
CXN_070115_9387_Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV th ể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (maintenance road fees, disobedience): TP HCM vẫn thu phí đ ường bộ đối với xe máy từ 1/7

=
CXN_070115_9386_Lời kêu gọi đồng bào nhân cơ hội này sát cánh cùng 650 ngàn/700 ngàn DNNVV th ể hiện sự khởi đầu của bất tuân dân sự bằng cách cương quyết không đóng tiền phí bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này (calling-on, maintenance road fees, disobedience): Thu phí nhưng đườn g hư không sửa

=
CXN_063015_9385_Đồng bào hãy dừng đóng thuế bảo trì đường bộ từ ngày 1.7.2015 này, hãy nói với chúng rằng luật thì phải công bình với 93 triệu dân chứ không có chuyện TP HCM không đóng mà 63 tỉnh thành còn lại khác phải đóng, khi đóng rồi, sau này hủy bỏ thì không lấy tiền lại được đâu (maintenance road fees, disobedience): “Hãy khoan sức dân, dừng thu phí bảo trì đường bộ với xe máy”

=

CXN_062615_9305_Kính thưa đồng bào, một chiến thắng vẻ vang và nhiều bài học cho dân Việ t chúng ta: Bộ Tài chính: Ngừng ngay việc thu phí, lệ phí cao hơn mức quy định (lessons to be learnt, maintenance road fees, disobedience)
=
CXN_062015_9201_”Toàn dân đã biết bất tuân dân sự làm lung lay chế độ độc tài nhanh đến mức nào ? dân chúng VN đã biết tất cả các quan chức nhà nước , Đảng và CP đều do dân chúng trả lương và làm cho chúng giàu có như hiện nay … Họ đã biết trả tiền mua gói mì 3.500 đ là đã bị nhà nước lấy mất 1000 đ (3500đ : thì mất 500 đ là tiền lãi cho người bán , 2000 đ là giá bán ra đã có lãi của nhà sản xuất còn lại là 1000 đ là đóng thuế cho nhà nước cho Đảng cho CP) , họ biết chúng tham nhũng để có sự giàu có và tham nhũng đó là dân phải trả , tham nhũng đó đến từ việc vay nước ngoài ,đục khoét ngân sách (hàng năm có tới 900 ngàn tỉ tiền thuế của dân) buôn bán tài nguyên , tham nhũng từ cơ chế chính sách như: đất đai , luật , nghị định ,thông tư … những tham nhũng này thì dân chúng phải trả cho đến chết … giờ chúng la làng VN hô ̣i nhập để làm cái bang nữa nhưng” (maintenance road fees, disobedience)

=
CXN_062015_9196_Lộ ra rồi, nhờ chiến dịch đánh vào thuế phí chặt đường thu phí mà nhìn thấy người dân đã bất tuân dân sự, không đóng phí nữa rồi, hoan hô đồng bào, hãy tiếp tay với DNNVV sống mái với bọn CSVN này: Phí đường bộ đối với xe máy: Thu 0 đồng cũng chẳng đ ơn giản (maintenance road fees, disobedience)

=
CXN_061115_9089_Đồng bào có nên đuổi việc bọn bất tài này hay càng ngày càng đóng thuế n hiều thêm để bù NS thâm thụt rồi lạm phát tăng phi mã như 2010, bán cầu đường, sân bay, cảng biển, chặt cây xanh, cướp BHXH, rừng đầu nguồn, biển, đảo, đất biên giới phía Bắc ???? D ấu hiệu rõ ràng ngày càng tăng giá, lạm phát phi mã vì in tiền do thâm hụt ngân sách hằng triệ u tỉ, tỷ giá đô tăng cao, lãi suất tăng cao, điện, nước, chặt đường thu thêm thuế phí, lãng phí và tham nhũng, tất cả làm tăng giá thành phẩm đến tay người tiêu dùng, đồng bào phải bi ết tự bảo vệ mình trước cơn lốc lạm phát phi mã như 2010 (hyper-inflation, fees, waste, corruption, budget, public debt): Tháng 7-2015, TP.HCM triển khai thu phí xe gắn máy đồng loạt (maintenance road fees, disobedience)

=
CXN_060915_9058_Đồng bào có nên đuổi việc bọn bất tài này hay càng ngày càng đóng thuế nhiều thêm để bù NS thâm thụt rồi lạm phát tăng phi mã như 2010, bán cầu đường, sân bay, cảng biển, chặt cây xanh, cướp BHXH, rừng đầu nguồn, biển, đảo, đất biên giới phía Bắc ???? Dấu hiệu rõ ràng ngày càng tăng giá, lạm phát phi mã vì in tiền do thâm hụt ngân sách hằng triệu tỉ, tỷ giá đô tăng cao, lãi suất tăng cao, điện, nước, chặt đường thu thêm thuế phí, lãng phí và tham nhũng, tất cả làm tăng giá thành phẩm đến tay người tiêu dùng, đồng bào phải biết tự bảo vệ mình trước cơn lốc lạm phát phi mã như 2010 (hyper-inflation, fees, waste, corruption, budget, public debt): Việt Nam có thuế, phí ô tô khủng nhất (maintenance road fees, disobedience)

=
CXN_060815_9054_Đồng bào có nên đuổi việc bọn bất tài này hay càng ngày càng đóng thuế nhiều thêm để bù NS thâm thụt rồi lạm phát tăng phi mã như 2010, bán cầu đường, sân bay, cảng biển, chặt cây xanh, cướp BHXH, rừng đầu nguồn, biển, đảo, đất biên giới phía Bắc ???? Dấu hiệu rõ ràng ngày càng tăng giá, lạm phát phi mã vì in tiền do thâm hụt ngân sách hằng triệu tỉ, tỷ giá đô tăng cao, lãi suất tăng cao, điện, nước, chặt đường thu thêm thuế phí, lãng phí và tham nhũng, tất cả làm tăng giá thành phẩm đến tay người tiêu dùng, đồng bào phải biết tự bảo vệ mình trước cơn lốc lạm phát phi mã như 2010 (hyper-inflation, fees, waste, corruption, budget, public debt): Duy trì phí bảo trì đường bộ là lạm thu (maintenance road fees, disobedience)

=
CXN_060715_9038_Đồng bào có nên đuổi việc bọn bất tài này hay càng ngày càng đóng thuế n hiều thêm để bù NS thâm thụt rồi lạm phát tăng phi mã như 2010, bán cầu đường, sân bay, cảng biển, chặt cây xanh, cướp BHXH, rừng đầu nguồn, biển, đảo, đất biên giới phía Bắc ???? D ấu hiệu rõ ràng ngày càng tăng giá, lạm phát phi mã vì in tiền do thâm hụt ngân sách hằng triệ u tỉ, tỷ giá đô tăng cao, lãi suất tăng cao, điện, nước, chặt đường thu thêm thuế phí, lãng phí và tham nhũng, tất cả làm tăng giá thành phẩm đến tay người tiêu dùng, đồng bào phải bi ết tự bảo vệ mình trước cơn lốc lạm phát phi mã như 2010 (hyper-inflation, fees, waste, corruption, budget, public debt): TP HCM sẽ thu hơn 300 tỷ đồng phí đường bộ xe máy (maintenance road fees, disobedience)

=
CXN_111014_7138_Đồng bào có mua xe gắn máy mới trong phòng trưng bày nhưng nó nát bét hay không ??? Đồng bào hãy cùng bàn nhau xuống đường biểu tình đột xuất (10 hay 100 người là đủ rồi) chống phí xử dụng và bảo trì đường bộ này, ĐCS đang rất sợ người dân BT đấy: Con đường ‘đệ nhất khổ ải’, đi qua một lần… sợ cả đời: Từ 1/11: Không đóng phí đường bộ sẽ bị phạt tối đa 50 triệu đồng: Tăng mức trần phí sử dụng đường bộ đối với xe máy (maintenance road fees)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s