Sống mái

CXN_071515_9610_Đây là bằng chứng cho thấy DNNVV cùng người người dân không tin vào Nhà Nư ớc với những con số thống kê phù phép nên chúng phải dùng sinh viên làm biểu đồ tô hồng thê m, sự lừa bịp và ngu dốt về quản lý KTVM nên không thể tin tưởng được, lòng tin không có (la ck of trust,destroy): Những ngành công nghiệp nào đang “khởi sắc”?
=
CXN_071515_9607_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Hiệp định VKFTA: Mặt hàng nào sẽ rộng cửa vào Hàn Quốc?

=
CXN_071415_9599_Người dân và DNNVV không bao giờ tin vào những giải pháp của ĐCS này, những giải pháp về nợ xấu, BĐS, cứu DNNVV không đóng cửa, chen lấn tín dụng, giảm nợ công v.v.. đ ều đã minh chứng sự bất tài trong quá khứ.Nhà Nước quá lừa bịp và ngu dốt về quản lý KTVM nên không thể tin tưởng được, lòng tin không có (lack of trust,destroy): Phó Thủ tướng: 4 giải ph áp “cứu” ngành nông nghiệp

CXN_071215_9546_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Có FTA Việt Nam – EU: Đầu tư c ủa EU vào Việt Nam sẽ tích cực

=

CXN_071115_9543_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Doanh nghiệp lúng túng với quy định kinh doanh mới

=

CXN_071115_9538_Đóng cửa như thế này thì làm sao có tăng trưởng ??? DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái và TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua

=

CXN_070615_9481_Tụi CSVN này biết quái gì về Quản Trị, QT KTVM và DN lại càng chứng minh ch úng mù tit, từ sai lầm này đến đổ vở khác…DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Đị nh Thương Mại FTA để Thái và TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): N âng cao chất lượng quản trị, Doanh nghiệp cần làm gì?

=

CXN_070615_9462_Đây là lý do DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái và TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014: những điểm cần chú ý

=

CXN_070215_9434_Đây là lý do DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái và TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Quy định “cong vênh” khiến xuất khẩu mất hàng tỷ đô

=

CXN_070215_9427_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Đón đầu hiệp định thương mại để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu

=

CXN_070115_9405_Những chiến thắng của DNNVV khi họ sống mái với ĐCSVN, họ không còn “nhẫn nại” nữa, họ trở thành “khó tính”. Nhưng chiến thắng này chưa đủ, ĐCSVN phải thoái vị Lãnh Đạo Quốc Gia thì mới được chấp nhận bởi 650 ngàn/700 ngàn DNNVV (destroy, patience): ​Thủ tục hành chính rườm rà, dân mất cơ hội kinh doanh

=

CXN_070115_9404_Những chiến thắng của DNNVV khi họ sống mái với ĐCSVN, họ không còn “nhẫn nại” nữa, họ trở thành “khó tính”. Nhưng chiến thắng này chưa đủ, ĐCSVN phải thoái vị Lãnh Đạo Quốc Gia thì mới được chấp nhận bởi 650 ngàn/700 ngàn DNNVV (destroy, patience, disobedience): Bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh: Còn hơn cả… “cởi trói”

=

CXN_063015_9382_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): “Chỉ chờ ngân sách, không ba o giờ có hạ tầng hiện đại”

=

CXN_063015_9376_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Giá trị xuất khẩu tháng 6 c ủa Việt Nam thấp nhất trong vòng 3 tháng

=

CXN_063015_9368_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA) (DNNVV đóng cửa hết rồi thì c ấp tín dụng cho ai vay vậy ???): Tín dụng tăng, lợi nhuận khả quan?

=

CXN_063015_9366_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Thủ tướng: Có tỉnh chưa bi ết Nghị quyết 19/2015 là gì

=

CXN_062915_9364_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Nhiều chỉ tiêu về “hỗ trợ doanh nghiệp” chưa đạt

=

CXN_062915_9363_Đây là lý do chính DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái và TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA, crooked cops): Doanh nghiệp làm đơn tố công an vòi tiền

=

CXN_062915_9362_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Vốn ngân hàng 2015 có khả năn g “bơm” mạnh nhất 5 năm (DNNVV đóng cửa hết rồi thì cấp tín dụng cho ai vay vậy ???)

=

CXN_062915_9352_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Hiệp định Thương mại biên g iới Việt – Lào mang lại lợi ích gì?

=

CXN_062915_9341_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Kinh tế “ấm lên”, sản xu ất công nghiệp tăng cao nhất 4 năm

=

CXN_062915_9340_Chúng nó, ĐCSVN bây giờ sợ rồi, sợ DNNVV tẩy chay chúng nhưng quá trễ rồi.. .DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái và TQ tự tung tự t ác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Ngành nghề mới: Cứ kinh doanh không cần hỏi ý kiến

=

CXN_062915_9339_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): “Doanh nghiệp CNTT đừng ngồi c hờ cơ quan nhà nước”

=
CXN_062815_9314_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Đà Nẵng có tới 76% ‘doanh nghi ệp siêu nhỏ’

=
CXN_062615_9298_Thà đóng thuế cho nước ngoài còn hơn nuôi bọn dân phòng, CA KT, quản lý Thị Trường mà chúng còn khinh rẻ và cướp ngày bất cứ lúc nào bọn nó cần tiền. DNNVV đã bỏ ng ỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái và TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): “Để không ăn cơm Việt, đóng thuế cho nước ngoài”

=
CXN_062515_9285_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Tại sao chân gà, mề gà… cũn g phải nhập?

=
CXN_062515_9284_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Ngành chăn nuôi VN lo lắng trư ớc TPP

=
CXN_062515_9282_He he 2 tỉ đô là 1% của GDP chứ ít ỏi gì sao ?? (mỗi lần lên được 0.1% GDP là chúng nhảy cỡn lên). Nhưng đầu têu BQP lại nghĩ Mỹ giả bộ bỏ 2 tỉ may mặc này để trang bị cho 200 triệu quân kháng chiến nổi dậy ở VN (10 usd/bộ quân phục với 93 triệu dân). Sự ngu xuẩn của bọn CSVN này ko có giới hạn nhưng sự chịu đựng của dân VN lại có giới hạn (nên nhớ đây chỉ là quyết định thôi nhá (làm năm 2006, 10 năm rồi), chứ ko phải luật hay hiến pháp gì sất, có 3300 quyết định như thế nên DNNVV mới quyết định sống mái với ĐCSVN): Vụ doanh nghiệp Việt mất đơn hàng 2 tỉ USD: Bộ Công Thương đề nghị sửa Quyết định 80 (stupidity, destroy)

=
CXN_062315_9266_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): Xuất khẩu dệt may không đạt kỳ v ọng

=
CXN_062315_9262_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): Hàng triệu hộ chăn nuôi có thể b ị xóa sổ?

=
CXN_062315_9260_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): Rau củ Trung Quốc lại tràn ngập th ị trường

=
CXN_062315_9258_ĐCSVN chịu trách nhiệm chứ ai vào đây..3300 lý do DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT nà y cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái và TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): Ai chịu trách nhiệm hơn 3.000 điều kiện kinh doanh trái luật?

=
CXN_062315_9246_Mặt của VN là thấy thua chắc vì còn ĐCSVN vì DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này ch o những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái và TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNV V (destroy): Thủ tướng: Phải thấy cả hai mặt của các FTA

=
CXN_062315_9245_Đây là 3300 lý do DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái và TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): Gần 3.300 điều k iện kinh doanh trái thẩm quyền đang “làm khó” DN

=
CXN_062315_9243_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): Công nghiệp hoá: “Chọn trước ngư ời chiến thắng” thường thất bại

=
CXN_062315_9242_Dẹp luôn cái gọi là công nghiệp hóa bún ốc bún riêu, mía ghim này là vừa, D NNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái và TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): Không có khu vực tư nhân năng động, quá trình công nghi ệp hóa của VN sẽ chậm

=
CXN_062315_9241_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): Doanh nghiệp hãy tự cứu mình!

=
CXN_062115_9214_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): Đừng để thách thức đè cơ hội!

=
CXN_062115_9213_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): Mong manh trước hội nhập: Cần đư ợc kinh doanh bình đẳng

=
CXN_062115_9210_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): Canh tranh sao nổi với áo sơmi Tàu 70 ngàn

=
CXN_062115_9209_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy): Cải thiện môi trường kinh doanh mới “nóng” phía trên

=
CXN_062115_9206_Một trong hàng triệu lý do DNNVV sống mái với ĐCSVN (destroy): Giấy phép con, phí cao “ đè” doanh nghiệp


CXN_062015_9192_Bọn bố láo bố lếu này định vẽ rồng, vẻ rắn tô xanh tô đỏ để lừa bịp người dân VN đây, trò này xưa rồi vì nếu Môi trường KD tốt như thế thì tại sao FDI sụ t 55% và DNNVV đóng cửa 650 ngàn/700 ngàn và sống mái với ĐCSVN ???: Môi trường kinh doanh VN đang ở đâu trong ASEAN? (destroy)

=
CXN_062015_9190_”Bây giờ 3X và bộ sậu đành đưa ra các FTA, những 14 cái, hòng xoa dịu cơn ch ết đói đang tới cho con lừa kinh tế CS VN, như Tào Tháo ngày xưa chỉ rừng mơ cho lính, hay như d ân xứ nghệ treo con cá gỗ lên xà nhà để dụ con nít nhìn và ăn khoai sống nhưng coi như con cá v ậy…” (destroy)

=
CXN_061815_9174_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Doanh nghiệp “bơi” trong hội nhập

=
CXN_061815_9171_”KT yếu là do đâu hả tư mặt rỗ ,lưỡi gỗ .. là do chính CS mấy ông giành g iật thị trường với khối DNTN , ngay cả quân đội của các ông cũng giành và tiếm quyền kinh do anh trên thị trường đầy sao vạch , đầy lợi ích cốt lõi cho cả ” ngành “quân đội , rồi cũng chính mấy ông điều động quân đội là của Đảng cũng chỉ vì lợi ích kinh tế bởi thư ơng mại của toàn quốc gia tập trung trong tay các ông bao gồm quân đội /CA/AN/CP (DNNN) từ đó tấ t tần tật lợi ích của nền KTVN trực thuộc trong tay các ông” (destroy)

=
CXN_061815_9168_Thành phần chủ đạo nhất, xương sống của nền KT VN là DNNVV và họ đã quy ết định sống mái với ĐCSVN rồi thì đè bẹp hay không họ cũng don’t care (không ke): Chủ tịch n ước: Kinh tế yếu dễ bị người ta đè bẹp (destroy)

=
CXN_061815_9159_Không có FDI, KTVN chỉ còn bún riêu, bún ốc, mía ghim, DNNVV sống mái với ĐCSVN, DNNN cổ phần hóa không ai thèm mua. KTVN chỉ là con số zero tròn trĩnh: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: ‘ Không có doanh nghiệp FDI, Việt Nam sẽ rất khó khăn’ (destroy)

=
CXN_061615_9147_Lần này thì không kỳ vọng cũng không thách thức vì KT bỏ ngỏ, DNNVV sống m ái với ĐCSVN nên đóng cửa gần hết rồi: Hội nhập mang theo cả kỳ vọng lẫn thách thức (destroy, CAFTA)

=
CXN_061615_9146_KT bỏ ngõ, còn một số còn lại 50 ngàn/700 ngàn DNNVV thì lại khó chống đở trước FTA: Mở cửa thị trường thép: Doanh nghiệp trong nước khó chống đỡ (CAFTA, destroy)

=
CXN_061615_9143_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV: Doanh nghiệp âu lo với hội nhập (destroy, CAFTA)

=
CXN_061515_9125_”Nói thật, nếu cp HCS chấp chính việc đầu tiên có liên quan đến kinh tế ti ếp bước tương lai VN là nên phải gôm hết toàn bộ sách vở đào tạo, tài liệu tham khảo trong lĩnh vực kinh doanh KT của cp nước CSVN CŨ đốt sạch, không chừa sót lại thứ gì…. Cùng các Tâ n Chuyên Gia có tầm/đức và kiến thức mênh mong Đặt Lại Viên Gạch Đầu Tiên….” (destroy, CAFTA)

=
CXN_061515_9115_Cần gì bảo hộ nữa, DNNVV đã bỏ ngỏ thị trường rồi (destroy, CAFTA): Vẫn cần những công cụ bảo hộ hiệu quả
=
=
CXN_061515_9114_Đúng là vậy, những bà bán bún riêu, bún ốc, mía ghim, ổi ghim và cốc ghim cũng phải quán triệt FTA vì họ đứng ở tuyến đầu giới tuyến chống trả hàng ngoại xâm nhập vì DNNVV đã bỏ ngỏ thị trường rồi: Tài xế taxi cũng cần biết về FTA (destroy, CAFTA)
=
CXN_061015_9075_DNNVV đã ra thông điệp rất rõ cho ĐCSVN rồi, ngày nào còn ĐCSVN nắm quyền l à ngày đó không kinh doanh nữa, khỏi cần tạo thuận lợi cho mất công, giải thể ĐCSVN đi thì KT sẽ phất lên như diều gặp gió (destroy): Bộ trưởng Vinh cảnh báo 3 nguy cơ “phá” kết quả t ăng trưởng sốc vừa đạt

=
CXN_060915_9070_Kim trong bọc rồi cũng lòi ra; ĐCSVN tuyên bố KT phục hồi, DNNVV mới đăng ký nhiều hơn DN đóng cửa, bây giờ rớt mặt nạ DN mới đăng ký là DN mía ghim, cốc ổi, bùn riêu, bún ốc thì làm sao hội nhập FTA được, làm sao lớn lên được ??? (destroy)

=
CXN_070515_9456_Những trò đốn mạt của đám sư sãi Giáo Hội Mafia này chống lại Thiếu Tá Liên Thành phơi bày sự thật về ác tăng, cướp của, giết người, giết chế độ VNCH của chúng nó, đọc mà thấy tởm lợm khi thấy chúng mặc áo cà sa và niệm Phật cùng một bồ dao găm” (mon ks) : Xin hỏi Võ Văn Ái

=
Nhẫn nại

=
CXN_070115_9392_Vì người Mỹ “khó tính”, họ không chấp nhận tiêu chuẩn thấp từ CP, từ Qu ốc Phòng, từ nhà thầu, từ lao công đóng tàu, từ 299,999,999 người Mỹ còn lại nên họ mới đ óng được chiếc Hàng Không Mẫu Hạm Gerald Ford này, còn 93 triệu người VN luôn luôn “nhẫn nại”, CSVN tăng thuế phí cứ chấp nhận làm cao tốc 10 ngày sau sụt lún chấp nhận, quan chức hống hác h, đày đọa dân cứ chấp nhận nên VN như ngày nay và Mỹ như ngày nay kiểu Mỹ (patience). Luận bàn dài dòng về tại sao người VN “nhẫn nại” và người Úc, Mỹ “khó tính” (từ trong nhà, ngoài ngõ, hành chính, quốc gia đại sự v.v..) và hậu quả là lối sống VN và Mỹ, Úc khác nhau một trời một vực

=
Vuột mất đơn hàng 2 tỉ USD rất vô lý!

=
CXN_062515_9290_DN bún ốc, bún riêu, ổi ghim, mía ghim mà vay NH nhiều thế sao ??? Hay chỉ là tr ò lừa bịp con số nữa ???: Tín dụng tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm (credit growth)

=
CXN_061115_9092_”Hihi, sang tháng 6 rồi, chỉ còn hơn 3 tuần nữa là hết Q2, hết nửa đầu nă m 2015 “then chốt” rồi, là phải đưa ra các chỉ số KTVM đạt được 6 tháng đầu rồi, nhưng không dám bốc phét tiếp như GDP tăng trên 6% như Q1 nữa, nên CP của 3X phải chuẩn bị dư luận tr ước, tập trung nói về các khó khăn để biện minh cho sự “mất đà tăng trưởng đã có” đây mà…” (GDP formula)
=
CXN_060915_9062_Cũng vì thế mà VCCI phải xác nhận hộ DN làm ra đến 35%GDP, và tổng các DNTN là 49%GDP… (các con số của 2014). 51% GDP còn lại thì trên 40% là FDI (có con số nói là 46%), vậy D NNN chủ đạo và định hướng nền KT chỉ còn 11%GDP (hay 5%GDP)?!

CXN_060415_9006_Ký làm gì, lấy bún riêu và bún ốc hội nhập FTA ah ??? Vì ĐCSVN biết rằng DN NVV quyết sống mái với ĐCSVN rồi ??? (destroy): Ký FTA Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu

CXN_060215_8988_DNNVV đã ra thông điệp rất rõ cho ĐCSVN rồi, ngày nào còn ĐCSVN nắm quyền l à ngày đó không kinh doanh nữa, khỏi cần tạo thuận lợi cho mất công, giải thể ĐCSVN đi thì KT sẽ phất lên như diều gặp gió (destroy): Tận dụng FTA thấp không phải vì doanh nghiệp không bi ết thông tin
=
CXN_060115_8977_DNNVV đã ra thông điệp rất rõ cho ĐCSVN rồi, ngày nào còn ĐCSVN nắm quyền l à ngày đó không kinh doanh nữa, khỏi cần tạo thuận lợi cho mất công, giải thể ĐCSVN đi thì KT sẽ phất lên như diều gặp gió: Thủ tướng: Tạo thuận lợi để người dân tự do sản xuất kinh doanh (destroy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s