"Trí thức chỉ có con đường dấn thân!" (BBC)

Thong Luan“Trí thức chỉ có con đường dấn thân!”

BBC

PDF. In Email
24 Tháng 2 2012
“…Họ buộc phải mở rộng hơn. Nếu cứ giữ nguyên cánh cửa đóng như thế này, tình thế sẽ trở nên nguy hiểm hơn đối với họ…”Một học giả của Pháp, chuyên nghiên cứu về các vấn đề châu Á, cho Đài BBC hay Đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải tự thay đổi nếu muốn tránh các cuộc đấu tranh của quần chúng. Continue reading