Biến Động Miền Trung (01-17)

Theo: Tudo4vn.wordpress.com 06.06.2012 Biến Động Miền Trung 01, Biến Động Miền Trung 02, Biến động Miền Trung 03, Biến động Miền Trung 04, Biến Động Miền Trung 05Biến động Miền Trung 06, Biến động Miền Trung 07, Biến động Miền Trung 08, Biến động Miền Trung 09, Biến động Miền Trung 10, Biến động Miền Trung 11, Biến động Miền Trung 12, Biến động Miền Trung 13, Biến động Miền Trung 14, Biến động Miền Trung 15, Biến động Miền Trung 16, Biến động Miền Trung 17 

Nguồn: Chinhnghia.com

Biến Động Miền Trung

Với sự đồng ý của

Tác Giả: Liên Thành

Lời Tựa

Kể từ 30/4/1975 đến nay, trong tâm khảm của tất cả nguời Việt Nam đều không nguôi câu hỏi: “ Tại sao Miền Nam lại thua?” “Tại sao cái đúng lại thua cái sai, tại sao cái ác lại thắng cái thiện?”. Câu hỏi này, không những đối với nguời Việt ở miền nam, mà còn là câu hỏi cho cả thế hệ thanh niên lớn lên sau chiến tranh trong cả nuớc. Continue reading