NVDT_121011_00010_Bất cứ hy vọng dân chủ nào tùy thuộc vào Mỹ.

Khanh Vũ Đức (Luật Sư Canada, thành viên của Nhóm Người Việt Vì Dân Tộc Việt)

Người lược dịch: Châu Xuân Nguyễn
(Lời bình) – Trân trọng giới thiệu với bạn đọc anh Vũ Đức Khanh là Luật sư ở Ottawa, Canada.

Anh có nhiều bài viết được đăng trên báo Asia Sentinel. Những bài báo nói lên quan điểm của người Việt Hải Ngoại đối với chính phủ này.

Tôi rất tâm đắc với tất cả những bài của anh với một lý do đơn giản là Người Việt Hải Ngoại thường bận lo cơm áo gạo tiền, rảnh thì tranh đấu bằng tiếng Việt (vì quan điểm của họ cũng như của tôi là chúng ta tranh đấu để giải thể chính trị ĐCS VN và “thị trường” của chúng ta là người VN ở VN rồi kế đến là người VN khắp thế giới), nhưng đối với LS Vũ Khanh thì khác và anh tạo một dấu ấn rất quan trọng trên những bài báo quan trọng trong những địa chỉ mà bất cứ người ngoại quốc nào nghĩ đến VN vì lý do du lịch, đầu tư, quan hệ thương mại đều tìm đến đó là báo Asia Sentinel. Continue reading