CSQT_HCM

Sự Thật Hồ Chí Minh

———————————————-

 

CXN_042413_2482_Tại sao phải tiến đến Chủ Nghĩa Cộng Sản (qua Xã Hội Chủ Nghĩa) ??: Lịch sử đẫm máu của Cộng Sản (phần 1) (CNCS_Video)

CXN_051913_2583_Tội ác của Lenin: Giết 30 triệu người LX: Lịch sử đẫm máu của Cộng Sản (CNCS_Video)

CXN_051913_2585_Tội ác của Stalin: Giết 42 triệu người LX: Lịch sử đẫm máu của Cộng Sản (CNCS_Video)

CXN_052413_2602_Tội ác của Mao Trạch Đông: Giết 50 triệu người Trung Quốc: Lịch sử đẫm máu của Cộng Sản (CNCS_Video)

CXN_051813_2577_Stalin giết 42 triệu dân LX_Đọc Hồi Ký Bùi Tín để biết tại sao ĐCSVN cấm nêu tên Stalin từ 1990

CXN_051813_2576_Chủ Nghĩa Mác – Lê theo Hồi ký Bùi Tín

One comment on “CSQT_HCM

  1. chủ tịt hồ chó minh vĩ đại sẽ sống mãi trong sự nghiệp dạy đỉ của chúng ta ha

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s