TT CXN

.CXN_061314_5298_Tôi làm vậy thì có khác gì Cộng Sản bóp méo lịch sử từ 69 năm nay hay không bạn ??? để phục vụ mục đích Chính Trị của cá nhân Thủ Tướng Châu Xuân Nguyễn ?????
——–
CXN_061214_5295_Nếu Thủ Tướng Châu Xuân Nguyễn phá sản hoàn toàn Vinashin ngày 30.06.2010 thì ngày nay có Vinalines và tất cả DNNN bán mà không ai mua, ngay cả VN Airlines đang có lãi ????? (GPCXN,MMDT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s