UkrainISIS

CXN_022215_8203_Lý do CXN quan tâm tới Ukrain và ISIS là vì tình hình kết thúc của CSVN đối với H Kỳ: Tướng NATO: Phải chuẩn bị đỡ đòn “tấn công chớp nhoáng” của Nga

CXN_021715_8156_Muốn biết tại sao mấy tuần nay CXN viết về Ukrain và ISIS hay không, muốn biết tại sao Mỹ dời chuyển trục Châu Á Thái Bình Dương vào ưu tiên thấp hay không ???: NATO sắp đổ dầu vào chảo lửa miền đông Ukraine? (UkrainISIS)

CXN: Mỹ sẽ dính sâu vào 2 cuộc chiến: Ukrain và ISIS: Obama chuẩn bị xin điều bộ binh đánh IS (UkrainISIS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s